Avís legal

Per donar compliment a l’establert a la Llei Orgànica 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general de la pàgina web www.elgenetblau.com (d’ara endavant Website) propietat de El Genet Blau, CIF: 40877919L. Domicili Social: Blondel, 62, 25002 Lleida. Telèfon: 973275207. E-mail: elgenetblau@elgenetblau.com.

El Genet Blau és una empresa especialitzada en la compra-venda de llibres antics i descatalogats.

En compliment del que està establert a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, El Genet Blau informa que totes les dades de caràcter personal que els Usuaris facilitin a través del Website, passaran a formar part d’un fitxer automatitzat, degudament legalitzat y legitimat davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, essent Roser Trepat Ribé el seu Titular i Responsable.

La finalitat del fitxer és realitzar la gestió dels Usuaris, així com permetre la localització i comunicació amb els mateixos per tal de gestionar les consultes formulades per aquests o bé per al correcte manteniment de les relacions comercials o professionals que poguessin existir.

El Genet Blau garanteix la protecció i privacitat de les dades aportades pels Usuaris implantant les mesures de seguretat en matèria de protecció de dades de caràcter personal recollides al Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i dirigides a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les mateixes. Malgrat l’adopció de les mesures tècniques i organitzatives pertinents, els Usuaris han de ser conscients que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

El subministrament de dades personals errònies o falses o la no acceptació de la present “Política de Protecció de Dades” suposa la impossibilitat de rebre la correcta atenció per part de El Genet Blau a les consultes, sol·licituds, dubtes, suggerències o qualsevol tipus de comunicació que hagués pogut realitzar l’Usuari, sense prejudici de les altres accions que procedeixin en dret.

El Genet Blau és l’únic destinatari de les dades. Els Usuaris podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició personalment, a través d’un dels següents procediments:

Mitjançant escrit presentat al domicili social a dalt indicat, especificant el dret a exercir i aportant còpia del DNI o un altre document acreditatiu.
Mitjançant escrit dirigit a elgenetblau@elgenetblau.com especificant el dret a exercir i adjuntant còpia del DNI o un altre document acreditatiu del sol·licitant.

Modificació dels acords

El Genet Blau es reserva el dret a modificar la Política de Protecció de Dades de forma discrecional, sempre d’acord a la legislació espanyola vigent en matèria de protecció de dades, amb efectes immediats a la data de publicació de l’esmentada modificació al Website.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *