Per als més petits (fins a 4 anys)

Llibres per a l’autonomia (vestir-se, utilitzar l’orinal, etc.).
Llibres temàtics (dinosaures, animals, l’escola, etc.)